Udannelsesorienteringer 2019

Uddannelsesorientering nr. 4 - november 2019
- ADR 1.3 kursus
- Ledelse og ressourceoptimering

Bilag:
ADR 1.3

Uddannelsesorientering nr. 3 - august 2019
- Den grundlæggende lederuddannelse
- Kursus for oplæringsansvarlige
- Kurser på Erhvervsskolerne Aars
- GVS-mester- og boliginstallatøruddannelsen
- Situationsbestemt ledelse

Bilag:
Kursus for oplæringsansvarlige
Situationsbestemt ledelse fra Contra

Uddannelsesorientering nr. 2 - juli 2019
- Den grundlæggende lederuddannelse
- Kurser på Erhvervsskolerne Aars
- GVS-mester- og boliginstallatøruddannelsen
- Situationsbestemt ledelse

Uddannelsesorientering nr. 1 - maj 2019
- Nye kurser oprettet hos Erhvervsskolerne Aars
- Situationsbestemt ledelse

Bilag:
Situationsbestemt ledelse fra Contra