DM-HK Kompetencefond

Husk at indsende ansøgningen til fonden inden kursusstart.

Er en medarbejder ansat under overenskomsten DM-HK/Privat har vedkommende mulighed for at søge kompetencemidler til selvvalgt uddannelse via DM/HK-kompetencefond.

Medarbejdere under DM-HK/privat overenskomsten har ret til 10 dages uddannelse efter eget valg per år. Det vil sige arbejder man på kontor, lager eller butik har man mulighed for at søge via fonden.

Elever kan søge midler fra fonden ved uddannelse uden for normal arbejdstid.

Ledere med DM-HK/Privat ansættelseskontrakt kan også søge midler fra fonden.

Uddannelserne skal være inden for overenskomstens område.

Såfremt en medarbejder af virksomhedsbetingede årsager ikke kan udnytte de 10 dage fuldt ud i det enkelte år, kan der mellem virksomhed og medarbejder aftales et opsaparingsforløb af de overskydende kursusdage med max. 5 dage per år i en periode på max. 5 år.

Forudsætningen for at foretage opsparing af overskydende kursusdage er, at der foreligger en konkret plan for anvendelse af den foretagne opsparing.

Der kan også søges til Akademiuddannelser - se oversigten over relevante akademiuddannelser her - 2 moduler typisk svarende til 2 x 10 dage.

Se Positivliste her

Selvvalgt Kompetenceuddannelse (HK/Privat) - Husk at indsende ansøgning inden kursusstart.
Ansøgningsskema - Uddannelse

Folder om selvvalgt uddannelse 

Er det et krav fra virksomheden, at en medarbejder følger et bestemt kursusforløb, kan der ikke søges kompetencemidler. (Ret & pligt)

Der skelnes altså mellem selvvalgt og ret & pligt uddannelser.