DM-DMF/3F Kompetencefond

Er en medarbejder ansat under overenskomsten DM-A - DMF/3F har vedkommende mulighed for at søge kompetence-midler til selvvalgt uddannelse via DM-A kompetencefond.

Medarbejdere under DM-A- DMF/3F overenskomsten har ret til 10 dages uddannelse efter eget valg per år. Det vil sige er man ansat på værkstedet som montør, mekaniker, chauffør eller lign. har man mulighed for at søge via fonden.

Lærlinge kan søge kun søge midler fra fonden til truckcertifikat og trailerkørekort.

Uddannelserne skal være inden for overenskomstens område.

Såfremt en medarbejder af virksomhedsbetingede årsager ikke kan udnytte de 10 dage fuldt ud i det enkelte år, kan der mellem virksomhed og medarbejder aftales et opsparingsforløb af de overskydende kursusdage for de to foregående år.

Retningslinjer for selvvalgt uddannelse Husk at søge inden kursus start, 14 dage før.  

Vejledning til ansøgning for selvvalgt uddannelse

Her kan du se oversigten over de kurser der bl.a. gives kompetence til også kaldet positivlisten

Regler for trailerkørekort

Ansøgningsskema 

Her kan du se relevante kurser for branchen, som afholdes på HEG i Aars. 

OBS! Der er dog ikke nødvendigvis planlagt kurser i alle fag p.t.