Kompetencefonde

Godt at vide om kompetence-kurser

Hvor mange undervisningstimer kan der ansøges om?

For DMF/3F kan du årligt ansøge om 74 timer. Dog kan du, hvis du ikke har brugt dine timer i det foregående år medtage disse i de efterfølgende to år.

Tilskrivning af timer er 74 timer for indeværende år, samt 74 timer for hvert af de 2 foregående år (såfremt disse ikke er udnyttet). Tilsammen giver det 222 timer, svarende til 30 dages efteruddannelse.  

For HK-kompetence-fond gælder, at man kan overføre 1 uge per år i max 5 år = 5 uger.

Hvad er VEU-godtgørelse?

VEU-godtgørelse skal være med til at sikre, at det ikke er økonomien, der afholder kortuddannede fra at efter- og videreuddanne sig. Gode kvalifikationer, der til stadighed holdes ved lige, er den bedste sikkerhed for at opnå og bevare en nær tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ønsker du at tage en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du søge om VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelse gives til erhvervsrettet voksenuddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Da reglerne kan blive ændret, har vi valgt at henvise til VEU’s egen hjemmeside. Her kan du læse mere om krav og hvor meget du kan få i VEU-godtgørelse på: Uddannelsesguiden

Find kurser og tilmeld dig

Du kan søge efter kurser bl.a. på voksenuddannelse.dk. Når du tilmelder dig en uddannelse på voksenuddannelse.dk, får du automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse. Vælger du at søge, bliver du ledt gennem et digitalt ansøgningsskema. For at søge digitalt skal du have enten NemID eller Digital Signatur.

For kompetence-fonden DM-A - DMF/3F, tjek at fagkoden fremgår af vores liste over godkendte kurser – Positivlisten
Regler for trailerkørekort

For DM-HK/Privat; Akademikurser og HK-Positivliste.

Godkendelse af din ansøgning

Såfremt din ansøgning om tilskud til selvvalgt uddannelse under kompetenceudviklingskontoen bliver godkendt, vil virksomheden modtage en mail, attention dit navn.

Sammen med godkendelsen får virksomheden en beregning af, hvor meget de kan forvente i tilskud ud fra oplysningerne i din ansøgning.

 

Typisk vil vi bede om følgende 3 bilag:

  • kopi af kursus-bevis (kørekort når det er trailer, lastbil eller lign.)
  • kopi af lønseddel for kursus-perioden samt
  • kopi af indbetaling af kursusgebyret

Er det et krav fra virksomheden, at en medarbejder følger et bestemt kursusforløb, kan der ikke søges kompetence-midler (Ret & pligt).

Der skelnes altså mellem selvvalgt og ret & pligt uddannelser.

 

DM-HK Kompetencefond

DM-DMF/3F Kompetencefond