Ny dansk-amerikaner med mange muligheder

Netop nu prøvekøres en helt ny maskine i Danmark. Navnet er I-Grind, og maskinens primære funktion er at neddele – halm, roer, majs, dybstrøelse ……….ALT

Det er Peter Mejlhede, som ejer Grønning Smede- og Maskinforretning, der står bag den nye maskine med navnet I-Grind. Maskinen er bygget op over et fast chassis med et stort roterende kar. Bunden står stille, og op gennem den kommer ikke mindre end 64 kraftige slagler, der roterer via en kraftig aksel. Slaglerne ”slår” halmen eller andet materiale i stumper og stykker, indtil det kan passere nogle solde. Neddelingens voldsomhed bestemmes af soldenes størrelse, inden materialet løbende læsses af via en båndelevator.

Fremstillet i USA
Peter Mejlhede får fremstillet sin I-Grind i USA. At det lige netop blev USA skyldes lidt en tilfældighed. Derovre har de erfaring med teknologien, Peter Mejlhede har en personlig kontakt og prisen passer, så efter en længere udviklingsfase er den nye maskine nu klar til salg. ”Og så kan jeg godt lide den amerikanske måde at lave maskiner – rigeligt med stål, kraftige lejer og mere power end strengt taget nødvendigt. Det er der altså noget fascinerende over”.

De fleste af de almindelige standardkomponenter er almindelige i Danmark og kan købes hos grossister som Grene, mens f.eks. slaglerne skal købes hos sælgeren.

Som at give et halmstrå et tungt slag med forhammeren
”Grinding” betyder ifølge ordbogen at neddele eller slibe, og det, der foregår i maskinens enorme kar, er da også, at materialet bliver neddelt. Ikke bare i længden, men også overfladen bliver påvirket. ”Det svarer til”, siger Peter Mejlhede, ”at du tager et stykke halm, river det over i små stykker, lægger det på en armbolt og giver det et voldsomt slag med en forhammer!”

Bearbejdningen ændrer materialets fysiske egenskaber. Halm får f.eks. en enorm sugeevne. Hvor meget mere sugeevne i forhold til ubehandlet halm er der ingen tommelregel for, idet selve halmen er meget forskelligt som råmateriale, men effekten er enorm. Det er maskinhandlerens fornemmelse, at den mættede halm efterfølgende vil være nem at nedmulde, og derfor være et fantastisk jordforbedringsmiddel. Mindre strå i forhold til den gødning, der følger med, i kombination med nemmere adgang for jordens mikroorganismer må være en god cocktail.

I den mere lavpraktiske ende af skalaen er det en stor fordel, at den bearbejdede halm meget nemmere falder ned gennem spalterne end langt halm.

Energieffektiv
Det er voldsomme kræfter, der er i arbejde, men effektbehovet er takket være konstruktionen begrænset. Med 1.000 rpm på PTO’en arbejder akslen med 2.000 rpm.

I-Grind er dimensioneret til at tage en hel rundballe, og det klarer en traktor med ca. 200 hk på PTO-en. Større traktorer giver højere kapacitet og omvendt. Det samme gælder, hvis soldenes størrelse ændres. Ved en test hos en lokal maskinstation blev 3 store rundballer neddelt på 10 minutter.

”En af de danske ting ved vores I-Grind er energioptimeringen. Vi har f.eks. placeret hydraulikpumpen forrest ved siden af drivakslen og med remtræk for at spare energi, og vores slagler har et meget bredt hæfte (30 mm), så de ikke slides skæve og ”kæntrer”, for det koster virkelig energi – og derfor også diesel.

Forædling af egne produkter
Peter Mejlhede tror, at bønderne i stigende grad får øjnene op for vigtigheden af at holde flere led i værdikæden hjemme på gården. ”De vil så at sige ikke blot høste korn og halm. De vil også selv høste fordele ved at forædle deres produkter, og det må man sige, at I-Grind gør. I stedet for halm af relativ lav værdi på marken, får de en fantastisk strøelse i stalden, og det er mindst lige så godt som indkøbte produkter som savsmuld osv.”

Han tror også, at forædling af højværdifoder som roer og majs rummer interessante perspektiver for mange gårde med dyr og også for maskinstationer, som kan levere flere serviceydelser til deres kunder.

I udlandet anvendes ”grinded” halm, lucernehø og andre stråmaterialer meget i fuldfoderblandinger med meget fugtige ingredienser eller affaldsprodukter uden strukturværdi. I Danmark vil de fleste mælkeproducenter nok sværge til fuldfoderblanderen til at snitte halm, men ifølge Peter Mejlhede er det fordi, vi kun tænker længde og lidt prikkeeffekt, men ikke materialets nedbrydelse i vommen. Tiden vil vise om han får ret, men den stigende anvendelse af kompaktfoder tyder på, at det kunne ske.

Anlæg i drift – og test
Det første anlæg er i drift hos Staby-Rønbjerg Maskinstation, som udfører alle opgaver indenfor landbruget. Med den nye I-Grind kan man tilbyde kunderne endnu flere ydelser. ”Vi synes, ideen er formidabel god, og når vi til daglig påstår, at vi investerer i maskiner, der optimerer vores kunders driftsøkonomi, så vil vi naturligvis også tilbyde dem at bearbejde deres halm til strøelse.”

Men maskinstationen har flere planer. F.eks. vil de tilbyde kunderne at snitte/mose roer til samensilering med majs, for med den bearbejdningsgrad roerne får, kan køerne ikke længere sortere roerne fra i fuldfoderet, og det vil optimere foderudnyttelsen. Også ”crimpning” af majs osv. står på programmet, når først maskinen er kørt ind.

Specialmaskine med fleksibel anvendelse
I-Grind kan kun én ting – nemlig neddele materiale til mindre og bearbejdede stykker. Graden af neddeling bestemmes af soldene. Til gengæld kan den funktion bruges med fordel på mange områder i landbruget, og også biogasanlæg kan få glæde af dens funktioner.

”Neddelt biologisk materiale med ”åben” overflade indgår nemmere i biogasanlæggenes biokemiske processer, og det er med til at forøge produktiviteten. Jeg er sikker på, at vi kan neddele alt lige fra halm, rapsstrå, dybstrøelse, majs, parkaffald og hvad ved jeg til stor glæde for anlæggene”, siger Peter Mejlhede. De mange arbejdsområder gør også I-Grind interessant for maskinstationer, for dels er der arbejdsopgaver hele året, dels kan mange af I-Grinds opgaver passes ind mellem andre sæsonbetonede opgaver og derfor sikre bedre udnyttelse af mande- og traktortimer.

Yderligere oplysninger: Peter Mejlhede, tlf. 2991 8281

For printvenlig version klik her.