Direktør på Erhvervsskolerne Aars stopper den 31. januar 2017

Efter 18½ år som direktør for Erhvervsskolerne Aars, har direktør Helene Reffstrup Møller meddelt skolens bestyrelse, at hun ønsker at opsige sin stilling til fratrædelse den 31. januar 2017 for at gå på pension.

Helene har haft 37½ års ansættelse i det offentlige. Efter 6 år i revisionsbranchen, medens hun også tog sin HDR, startede Helene august 1979 sin karriere i erhvervsskoleverdenen som underviser i de økonomiske fag på Frederikshavn Handelsskole, hvor hun også fungerede som studievejleder.

Hun blev souschef på Vejle Handelsskole, før hun i knap tre år var udsendt af Udenrigsministeriet/Danida til Tanzania som økonomisk rådgiver i et stort vandprojekt.

I 1991 blev hun administrationschef på Hillerød Handelsskole samtidigt med indførelsen af selveje, taxameterstyring og arbejdstidsreform.

I 1996 flyttede hun til Lyngby Uddannelsescenter, hvor hun arbejdede som vicedirektør frem til 1. august 1998, hvor vi, skulle det vise sig, var heldige, at Helene tiltrådte som direktør på Erhvervsskolerne Aars.

I 1998 var teknisk skole og handelsskole netop blevet samlet under én fælles bestyrelse, som lagde vægt på, at Erhvervsskolerne Aars både udadtil og indadtil skulle fremstå som én skole med et stort udbud af både tekniske og merkantile uddannelser og kurser.

I sin tid som direktør har Helene stået i spidsen for både denne samling af skolen og for implementering af en række reformer, herunder arbejdstidsreformer, økonomiske reformer og uddannelsesreformer, både på erhvervsuddannelserne, på gymnasieuddannelserne og på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Hun har stået i spidsen for en række tilbygninger og ombygninger, som ikke alene har sikret hver af skolens mange forskellige uddannelser sit eget faglige miljø, men også at elever, kursister og medarbejdere oplever en skole, hvor bl.a. den skønne Oase, danner rammen om skolens fællesaktiviteter og arrangementer, og som vi alle glæder os over dagligt.

Skolen har i dag indflydelse i rigtigt mange samarbejdsorganer, og den er kendt landet over for at være en seriøs skole, der giver elever og kursister de kompetencer, som de selv og samfundet forventer. Skolen har nogle af landets bedste gennemførelsesprocenter og nogle af de bedste overgangsfrekvenser både til jobs og til videregående uddannelser, fordi skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag fungerer.

Helene har altid bestræbt sig på, at skolen skulle være et sted, hvor man oplever nærhed, engagement og udfordringer i attraktive rammer og med tidssvarende undervisningsudstyr, og skolen fremstår i dag yderst veldrevet og med en sund økonomi

- godt rustet til kommende års udfordringer.

Bestyrelsen vil senere udsende invitationer til afskedsreception for medarbejdere, samarbejdspartnere og venner af skolen fredag den 27. januar 2017 kl. 12:00.

For yderligere oplysninger kontakt venligst undertegnede.


Med venlig hilsen

Karsten Nielsen
Bestyrelsesformand
tlf. 2025 1921