Lederuddannelse for værkførere og lager-/reservedelschefer

Dansk Maskinhandlerforening, er en branche- og arbejdsgiverforening for landbrugsmaskinforhandlere, og de har en lang tradition for at afholde lederkurser målrettet imod værkførere og værkførerassistenter indenfor landbrugs- og entreprenørbranchen.

Formålene med kurserne er, at uddanne og opgradere ledernes "værktøjskasse", så de er godt uddannet og dermed bedre rustet til at lede værkstedspersonalet.

Der er igen i 2010 med afslutning i marts 2011, afholdt denne 5-moduls lederuddannelse, dog med den forskel, at lager- og reservedelschefer også har fået mulighed for at deltage på disse lederkurser.

Meget af det ledelsesmæssige stof, som værkførerlederuddannelsen indeholder, tillige med de udefrakommende krav og opgaver gør, at lager- og reservedelschefer kan have stor udbytte af dette lederkursus. Derfor har vi i hos Dansk Maskinhandlerforening valgt at lave et fælles forløb. Dog opdeles holdet i de to faggrupper på et enkelt modul ud af de fem, for at få en mere faglig rettet undervisning.

Holdet på i alt 25 deltagere, 15 værkførere og værkførerassistenter og 10 lager- og reservedelschefer har gennemført et 5-moduls forløb af tre dages varighed pr. modul, og de blev færdige til bevisoverrækkelse den 17. marts 2011.

 

Foto: På fotoet ses de 25 deltagere foran erhvervsskolen i Aars.

Deltagerlisten: Steen Jensen og Brian Petersen Norn, Pon Equipment A/S, Bjarne Hansen, CNH, Ivan Fischer, Gert Haahr Jensen, Per Dannevang Matzen, Britt Nordberg og Flemming Pedersen, TBS Maskinpower ApS,  Peter Sørensen, Thorsø Maskinforretning, Valter Agergaard, Nicolaisen & Larsen A/S, Kian Søgaard Andersen og Ulrik Christiansen, MVJ A/S, Hans Christian Pedersen, Alf Vestergaard Jensen, Jens Christian Thomsen, Viggo Gaardbo Petersen, Martin Møller Andersen og Jesper Dausell, Hjallerup Maskinforretning A/S, Thomas Houlind, Holbæk Maskin Center, Søren Ebbesen, Gravens Maskinforretning, Erik Miusten, Ringe Maskinforretning A/S, Martin Iversen, JMM Group A/S, Uffe Kristensen, Nic. Nielsen A/S, Torben Møller og Ole Klinkegaard Pedersen, Maskin Partner A/S

For yderligere oplysninger kan Per Hedetoft kontaktes på tlf. 3917 8951 eller på mail per@danskmaskinhandel.dk