Stor hæder til fem unge landbrugsmaskinmekanikere

Dansk Maskinhandlerforening har uddelt sit jubilæumslegat til fem landbrugsmaskinmekanikere, som udover stor faglig kunnen også mestrer godt samarbejde med kollegaer og kunder

Overraskelse og stolthed.
Sådan var reaktionen hos de fem yngre landbrugsmaskinmekanikere, som for nylig har fået overrakt jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening (DM).
- Jeg er både overrasket og glad for anerkendelsen, sagde Emil Hamilton lidt genert.
Både hans kollegaer og hans kone med deres to børn var samlet i landmandsbutikken hos Maskinpartner A/S i Vejle, da overrækkelsen fandt sted i slutningen af februar måned.
Hos Skanderborg Maskinforretning A/S var der også kaldt til samling af medarbejderne - men her foregik overrækkelsen ude i det store værksted mellem alle maskinerne.
- Casper Vinther har i hele sin læretid udvist en utrolig lærevillighed og et enormt engagement for arbejdet, stod der i indstillingen af ham til det prestigefyldte DM-legat.
Overrækkelsen til Steffen Ian Østergaard Goul hos Salling Traktorservice A/S fik et noget andet forløb - for han var i Australien og arbejde, da overrækkelsen på distancen fandt sted hjemme i firmaet.
- Jeg er ovenud lykkelig for hæderen, sagde han over mobiltelefon til sin værkfører, Flemming W. Jensen.
På Bornholm blev hele personalet samlet i kantinen, og tilstede var også familien til Hans Chr. Sode Jensen, der fik overrakt legatet af Michael Husfeldt, direktør i Dansk Maskinhandlerforening.
- Jeg er meget glad for det her og er faglig stolt over det, sagde Hans Chr. Sode Jensen. Han vendte for kort tid siden hjem fra Australien, hvor han var med i et høstteam som landbrugsmaskinmekaniker.
Hos Roskilde Traktorlager A/S var Jonas Christensen en taknemmelig og tilfreds modtager af DM-legatet.
- Jeg er meget glad for at have fået den helt særlige hæder, takkede han ved overrækkelsen.
Da læretiden var overstået 4. juli 2009 blev han i virksomheden nogle måneder, hvorefter han vinteren over arbejdede på en større landbrugsbedrift i Australien.
Efter hjemkomsten er han fortsat som montør hos Roskilde Traktorlager A/S.

De få blandt mange
DM stiftede sit jubilæumslegat tilbage i 1993, hvor foreningen fejrede sit 75-års jubilæum.
- Vi vil gerne hædre de nyudlærte og dem, der er lige ved at være udlærte, når de har ydet en helt særlig indsats, forklarer Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening.
Hvert år uddanner de 150 medlemmer af foreningen cirka 125 medarbejdere, så de kan kalde sig faglærte i et af fagene landbrugsmaskinmekaniker, engroshandel eller administration.
Den helt særlige indsats, der kan udløse en portion af DM-jubilæumslegatet, skal være såvel faglig som social.
- Vi lægger vægt på evnen til at løse de faglige udfordringer på et højt niveau samtidig med, at prismodtagerne forstår at samarbejde med såvel kunder som kollegaer, forklarer formanden.
Det er maskinhandlerne, som er medlemmer af DM, der indstiller kandidater til DM-jubilæumslegatet. Herefter udpeger bestyrelsen dem, de finder værdige til hæderen.
Hensigten med de årlige uddelinger fra Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumsfond er at inspirere unge mennesker, der har valgt servicefag inden for landbrugsmaskinbranchen til at yde deres bedste fagligt og menneskeligt.


Casper Vinther (mf) fra Skanderborg Maskinforretning A/S med checken på 5.000 kr. og hædersbeviset. Til venstre ses Jens-Aage Jensen, fmd. Dansk Maskinhandlerforening, og til højre Bjarne Elkjær, direktør Skanderborg Maskinforretning A/S.

Steffen Goul manglede ved overrækkelsen af check og hædersbevis, fordi han var i Australien. Fra venstre er det Henning Mølkjær, bestyrelsesmedlem Dansk Maskinhandlerforening, og fra Salling Traktorservice A/S ses Flemming W. Jensen, værkfører samt Peter og Helle Nielsen, indehavere.

Som nummer tre fra højre står Emil Hamilton, modtager af check og hædersbevis. Fra venstre er de øvrige Henning Mølkjær, bestyrelsesmedlem Dansk Maskinhandlerforening, Lars Jensen og Carsten Mølby, begge medindehavere af Maskinpartner A/S.

Hans Chr. Sode Jensen (tv), udlært hos Granhøj Landbrugsmaskiner ApS., modtager check og hædersbevis fra Michael Husfeldt, direktør Dansk Maskinhandlerforening.

Jonas Christensen (mf) modtager legatet fra Lars Møller Andersen (th), bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening og hans arbejdsgiver, maskinhandler Torben Larsen (tv).