Presseinformation fra Dansk Maskinhandlerforening

Bestyrelsen i Dansk Maskinhandlerforening har pr. 1. juli 2012 besluttet, at DM bliver en del af Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA, som er en sammenslutning af 7 arbejdsgiverforeninger, der har mange fælles interesser – ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet.

Medlemmerne i organisationerne har eget sekretariat, egen faglig organisering og selvstændighed såvel politisk som økonomisk. Medlemmerne arbejder primært indenfor håndværk, handel og service. SAMA repræsenterer således p.t. ca. 6.000 virksomheder.

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked.

Som interesseorganisation er det DA’s formål at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig. DA’s primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering og arbejdsret, internationale forhold samt overvågning i form af analyse og statistikker om løn, sygefravær, konflikter osv.

Mere end 25.000 virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af en af DA´s medlemsorganisationer.

Omkring arbejdsgiverrådgivning har DM valgt at samarbejde med DAF/ABAF, som er bilbranchens brancheorganisation og ABAF er arbejdsgiverforening for bilbranchen. Begge foreninger har fælles sekretariat i bilbranchens hus i Tåstrup.

DM forventer at få stor glæde af et fagligt fællesskab med DAF`s sekretariat og bestyrelse, da mange af branchernes interesser og udfordringer findes indenfor de samme områder.

Endvidere arbejdes der med, at DM indgår i et samarbejde med DAF omkring juridisk bistand indenfor erhvervsret.

DAF`s arbejdsgiverforening ABAF har overenskomster med samme fagforbund som DM, ligesom medlemmerne af DM og DAF, langt hen ad vejen, har de samme juridiske udfordringer.

DAF tilfører, i den sammenhæng, deres juridiske afdeling endnu en jurist/advokat med henblik på at yde DM`s medlemmer den nødvendige assistance. Dermed sikres medlemmerne et fortsat højt fagligt niveau og et juridisk beredskab.

I en kommentar siger Knud Nielsen, formand for D•A•F:

”Det er med stor glæde, at D•A•F nu byder Dansk Maskinhandlerforening velkommen. Det er vores ambition at yde DM`s medlemmer den samme professionelle juridiske rådgivning, som vi i dag tilbyder D•A•Fs medlemmer.”

Jens Aage Jensen, formand for DM, supplerer:

”Når vores forening entrerer med D•A•F – og arbejdsgiverforeningen ABAF – er det ud fra vores sikre overbevisning om, at vores medlemmer er bedst tjent med den juridiske rådgivning D•A•F tilbyder. Vi ser meget frem til samarbejdet.”

Ønskes yderligere oplysninger kontakt:
Formand Jens-Aage Jensen mobil nr. 2125 4013
Næstformand Søren Holst Sørensen mobil nr. 4037 9800
Direktør Michael Husfeldt mobil nr. 4051 4826