Positive toner på DM-Generalforsamling

Positive toner trods krisestemningen i samfundet

De danske maskinhandlere organiseret i Dansk Maskinhandlerforening oplever et større salg af traktorer i 2011 end forudsagt i 2010. Men foreningens medlemmer bør også have stor fokus på indtjeningen, som skal opnås via service og opbakning til kunderne, fastslog foreningens formand, Jens-Aage Jensen, på generalforsamlingen 3. november

 Salget af traktorer rundede frem til 9. oktober 2011 for de forudgående 12 måneder 1.772 enheder, og det er små 300 flere end forventet tilbage i november 2010.

- Det er cirka 20 procent flere, end vi forudsagde på vores generalforsamling sidste år, sagde Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening, i forbindelse med generalforsamlingen i Odense 3. november 2011.

Som formand er han glad for denne fremgang, men maner alligevel til omtanke.

- Vi har lært af krisen, at vi ikke kan nøjes med at tænke i omsætning og markedsandele.

- Vi skal også tænke i indtjening, så vi fortsat kan eksistere og give vores kunder den assistance, de har brug for i deres travle hverdag, påpegede han til de mange maskinhandlere, der deltog i generalforsamlingen.

- God ledelse, der også har fokus på rådgivning, service og opbakning til kunderne er helt centralt for at have en berettigelse i et meget konkurrencepræget marked, forklarede Michael Husfeldt, direktør i Dansk Maskinhandlerforening.

   

Tilpasninger er foretaget
Michael Husfeldt kunne fortælle, at mange medlemsvirksomheder nu er kommet ud på den anden side af ”krisen”.

- De har først og fremmest fået tilpasset deres omkostninger til et generelt lavere aktivitetsniveau, de har fået ryddet op, optimeret forretningsgange og haft fokus på spild.

- Det vil sige at de har gået kigget på de handlinger og adfærd, som ikke skaber nogen værdi for virksomheden eller kunderne, fastslog direktøren.

For mange af medlemmerne betyder det, at bundlinjen allerede er i plus i 2010-regnskabet, og at indtjeningen forventes øget i 2011.

- Uden indtjening kan vores medlemmer heller ikke geare deres forretninger til de forventninger om en professionel indsats, som professionelle kunder med rette kan have.

 

Omsætningen faldt kun tre procent

Omsætningen i branchen blev i 2010 overraskende på cirka 7,3 milliarder kroner mod 7,5 milliarder kroner i 2009 – hvilket svarer til et fald på cirka tre procent.

- Vi forventede en tilbagegang på cirka 15 procent.

- Så efterspørgslen hos vores medlemmer er fortsat på et højt niveau sammenlignet med perioden 2000 – 2004, hvor den var på cirka seks milliarder kroner årligt, forklarede Michael Husfeldt.

I september 2011 var antal aktive medlemmer 137 mod 140 på samme tidspunkt året før – og de havde med filialer 181 forretningsenheder. I beretningsåret var der en tilgang på fem og en afgang på otte medlemsvirksomheder.

 

Den samlede beskæftigelse i september 2011 udgjorde i alt 2.841 personer - en stigning på 1,1 procent i forhold til samme tidspunkt i 2010. Den gennemsnitlige beskæftigelse i en DM-medlemsvirksomhed var i september 2011 på 21 personer.

Den samlede lønsum hos medlemmerne af Dansk Maskinhandlerforening blev i 2010 på 1 mia. kroner.

 

Politikerne bør tænke sig om

- I vores branche er vi alle påvirket af forholdene i landbruget, som har stor gæld og mangler konkurrenceevne samt politisk og bankmæssig opbakning til vækst og udvikling, fastslog Jens-Aage Jensen.

Han pegede især på, at Grøn Vækst både før og efter overgangen til en ny regering har givet anledning til mange ”rivegilder”.

- Vi kan konstatere, at landbruget har gjort virkelig meget i mange år i retning af en få en bæredygtig produktion.

- Nu er der rejst tvivl om det faglige grundlag og de mål, der er opstillet ikke mindst for reduktion af brugen af kvælstof i Danmark.

- I vores nabolande går man anderledes til værks på det punkt.

- Det bør politikerne også tage med, når de i de kommende måneder skal arbejde på en langsigtet plan for landbrugserhvervet i Danmark, pointerede Jens-Aage Jensen.

 

Nye toner i branchen

En af de største forandringer i 2011 kom i starten af juni måned, da John Deere opsagde samarbejdet med deres mangeårige importør Nellemann Agro A/S og rullede deres plan ”Dealer of Tomorrow” ud i Danmark.

- Det har sat en helt ny dagsorden for deres forhandlere i Danmark.

- På mange måder udfordrer det vores ejer- og lederkultur samt forretningsopfattelse i branchen.

- For de involverede har det desuden skabt en stor usikkerhed, frustration og er på mange måder en meget stor udfordring, sagde Jens-Aage Jensen.

Han påpegede, at det bliver spændende at se, om det kan lykkes på så kort tid at gennemføre så store ændringer med en hastighed på over 180 km/t.

- Samtidig må vi forvente, at det kan skabe en dominoeffekt på markedspladsen i form af mærkeskifter, opkøb og fusioner rundt om i landet.

- Vi har jo også på redskabssiden set, at flere leverandører har udmeldt deres planer om en ny distributionsstrategi på det danske marked, bemærkede han.

Med andre ord bliver resten af 2011 og de kommende år også præget af store forandringer for medlemmerne af Dansk Maskinhandlerforening – og det samme gælder for deres mange kunder.

 

Foto: Her ses den nye bestyrelse, forrest fra venstre er Lars Møller Andersen og Søren Holst Sørensen (næstformand), bagerst fra venstre Jens-Aage Jensen (formand), Helle Nielsen og Karsten Nielsen.

 

 

Yderligere oplysninger hos Jens-Aage Jensen, formand, på mobil 21 25 40 13 eller Michael Husfeldt, direktør, på mobil 40 51 48 26