Ny ovenskomst mellem Dansk Metal, 3F og Dansk Maskinhandlerforening

Ny overenskomst mellem Dansk Metal, 3F og Dansk Maskinhandlerforening

Dansk Metal og 3F har indgået en etårig overenskomst med Dansk Maskinhandlerforening med forbedringer på blandt andet pension og forhøjelse af satser.

Dansk Metal har onsdag eftermiddag sammen med 3F indgået forlig om ny overenskomst med Dansk Maskinhandlerforening. Overenskomsten gælder for et år.

”Vi er godt tilfredse med aftalen”, siger formand Jens-Aage Jensen Dansk Maskinhandlerforening, Keld Bækkelund Hansen Dansk Metal og Jens Peter Christensen 3F Industrigruppen.

Aftalen lægger sig op af de samme forbedringer, som blev givet på Industriens Overenskomst i 2012. Det betyder blandt andet følgende resultater:

  • Forhøjelse af pensionsbidraget under barselsorlov (14 uger).
  • Oprettelse af seniorordning med nedsat tid, hvor lønnen kan bevares fx ved at bruge noget af den løbende pensionsindbetaling.
  • Ret til løn under sygdom efter 6 måneders ansættelse mod tidligere 9.
  • Alderen for at kunne få indbetalt til pension ændres fra 20 til 18 år.
  • Mindstebetalingen hæves til 110,45 kr. i timen fra den 1. marts 2013.
  • Tillæg for arbejde på skiftehold, forskudt arbejdstid og overarbejde forhøjes med 1,40 pct. fra den 1. marts 2013.
  • Lærlingesatser forhøjes med i gennemsnit 2,25 pct. fra den 1. marts 2013.

”Resultatet ligger på niveau med de forbedringer, som er givet i Industriens Overenskomst, og med den etårige overenskomst kommer vi i takt med de andre store overenskomster på det private område”, udtaler parterne.

 

Yderligere oplysninger hos Michael Husfeldt, på mobil 4051 4826

 

Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsmaskinforretninger i Danmark.

Medlemskredsen omfatter 134 hovedforretninger med i alt 189 udsalgssteder fordelt over hele landet.

Medlemmerne omsatte i 2011 for 8,0 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og reparationer.

Medlemmerne beskæftigede i 2012 ca. 2.900 medarbejdere inden for service, reservedele, salg og administration.