Nic. Nielsen A/S kvalitetscertificeret

Nic. Nielsen A/S i Aulum er blevet kvalitetscertificeret af Dansk Maskinhandler-forening.
Nu er 14 maskinforretninger kvalitetscertificeret under Dansk Maskinhandler-forening, og det giver kunderne sikkerhed for, at en række standarder overholdes.


Endnu en maskinforretning har opnået standarderne for at blive certificeret under Dansk Maskinhandlerforening.

Nic. Nielsen A/S fik mandag den 14. december 2009, som nummer 14 i rækken af maskinforhandlere, overrakt beviset på, at forretningen lever op til de krav og målsætninger, som Dansk Maskinhandlerforening har opsat i sit program for kvalitetscertificering af medlemmerne.

Fototekst: Dansk Maskinhandlerforenings direktør Michael Husfeldt (i midten)overrakte sammen med konsulent Britta Kamstrup de synlige beviser på, at Nic. Nielsen nu er kvalitetscertificeret. Forretningens indehavere Carsten Nielsen (tv) og Helle Nielsen (th) modtog certifikaterne sammen med værkfører Uffe Kristensen. Alle medarbejdere var samlet til en reception den 14. december 2010 ( alle medarbejdere i virksomheden ses i baggrunden)

Der stilles krav i alle områder af virksomheden for at blive certificeret under Dansk Maskinhandlerforenings standarder – og en certificering kan kun finde sted efter indarbejd-ning af en række procedurer.

For kunderne betyder det sikkerhed for, at forud fastsatte procedurer følges.
- Det giver en højere effektivitet og en dokumenteret behandling, siger Michael Husfeldt, branchedirektør i Dansk Maskinhandlerforening.

Forud for certificeringen er gået måneders intense forberedelser i et tæt samarbejde mellem alle medarbejdere hos Nic. Nielsen A/S og konsulent Britta Kamstrup, in2vision.

Som eksempel kan nævnes procedurer for udviklingssamtaler med alle medarbejdere, funktionsbeskrivelser, introduktion af nye medarbejdere, interne rutiner for ordrehåndtering og ansvarsbeskrivelser med videre.

Standarder og værdier
Følgende er omdrejningspunktet for en certificering:
1. Kunden er vores vigtigste samarbejdspartner.
2. Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv.
3. Salg er forudsætningen for virksomhedens samlede aktiviteter.
4. God service danner grobund for salg.
5. Lager og butik er virksomhedens ansigt.
6. En serviceorienteret administration binder virksomheden sammen.

Aulum Smede- og Maskinforretning kan føres ca. 100 år tilbage. Siden 1945 i familien Nielsens eje, da Nicolaj Nielsen overtog sin gamle læreplads. På dette tidspunkt lå firmaet i Aulum midtby.

I 1961 flyttede man udenfor byen, til den nuværende adresse: Smedegade 3. Der er af flere omgange købt ekstra jord til og udbygget og renoveret op til flere gange, så firmaet i dag fremstår som en moderne og dynamisk virksomhed. Aulum by er også vokset siden 1961, så i dag ligger Nic. Nielsen A/S igen inde i byen.

Det er i dag 3. Generation, der står for den daglige drift. I 2005 overtog datteren Helle og svigersønnen Carsten alle aktier i firmaet. I den anledning blev virksomhedens navn ændret til Nic. Nielsen A/S.

Nic. Nielsen A/S er i dag en top moderne maskinforretning, der beskæftiger 27 medarbejdere, fordelt på værksted, butik/lager, salg og kontor.

I 2007 byggede Nic Nielsen A/S en lagerhal på Farvervej, Aulum. Det nye industrikvarter ud mod Herning/Holstebro Hovedvejen. Lagerhallen er på 1.500 m2 og huser diverse brugte maskiner.

Forretningen forhandler bl.a. Case/IH full line program, Krone græsmaskiner og hele maskin- og tilbehørsprogrammet fra MI (Maskinhandlernes indkøbsforening)

Yderligere oplysninger kan fås hos branchedirektør Michael Husfeldt, Dansk Maskinhandlerforening, tlf. 3927 0087 mobil 4051 4826, e-mail michael@danskmaskinhandel.dk