MVJ Maskiner A/S har indgivet rekonstruktionsbegæring

Pressemeddelelse fra MVJ maskiner

MVJ Maskiner A/S blev dannet i 2009 ved en fusion af det daværende Jens Andersens
Maskinforretning A/S i Ulfborg, Bjørslev & Mortensen A/S i Ådum og Vibo Maskiner A/S i
Videbæk & Bording, men det lykkedes ikke under finanskrisen at skabe en rentabel drift. Dette
har udhulet egenkapitalen.


Siden efteråret 2012 har MVJ Maskiner arbejdet med at tilpasse forretningsgrundlaget til
markedet og i den proces er forretningens service og handel med produkter til og salg af
vandingsmaskiner og kartoffelmaskiner udskilt i et særskilt selskab, der drives videre fra
forretningens adresse i Bording under navnet Powtec. Dette selskab drives sammen med
LubriQ, der sælger centralsmøringsanlæg, af Jens-Aage Jensen, der tidligere var den ene af
ejerne bag MVJ Maskiner A/S. Som følge af denne udskillelse af Powtec fra MVJ Maskiner A/S,
blev Kim Bak Kristensen indsat som adm. direktør pr. 1. april 2013.


Med baggrund i den økonomiske situation i selskabet og udsigten og usikkerheden omkring
forhandlingen af bl.a. New Holland har vi truffet beslutningen om at indgive begæring om
rekonstruktion til retten i Herning. Vi har dags dato opsagt en række medarbejdere og
fortsætter i rekonstruktionsperioden med 17 medarbejdere på adresserne i Ulfborg og Ådum,
udtaler Kim Bak Kristensen. Vi beklager over for vores loyale medarbejdere, kunder og
leverandører, at det ikke har været muligt at videreføre forretningen på de hidtil gældende
betingelser.


Vi vil i rekonstruktionsperioden arbejde med at finde en forretningsmodel for en
maskinforretning til glæde for eksisterende som nye kunder.
Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til adm. direktør Kim Bak Kristensen, der kan
kontaktes på mail kbk@mvjm.dk eller tlf. 6162 1856.