Maskinhandlerne har tilpasset sig

På Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling 5. november stod det klart, at branchen har nået vendepunktet efter krisen, og foreningen forventer uændret til svagt stigende omsætning i 2011 - hvilket betyder, at medarbejderstaben kan fastholdes på det nuværende niveau.

Det har været svært, ingen tvivl om det.
- Men vi har nu tilpasset os til det ændrede marked og har i dag præsenteret en række stærke tiltag, der skal klæde os endnu bedre på til de kommende års udvikling, sagde Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening i forbindelse med generalforsamlingen i Vejle 5. november 2010.
Baggrunden for den positive holdning er desuden, at foreningen estimerer, at salget af traktorer i 2011 vil nå op på 1.400 enheder.
- I år forventer vi et salg på 1.350 enheder, og det er 150 flere, end vi forudsagde ved generalforsamlingen i 2009.
- Så vi forventer også en svag fremgang i det kommende år, forklarer Michael Husfeldt, direktør i Dansk Maskinhandlerforening.
Han mener på den baggrund, at medlemmerne vil kunne fastholde beskæftigelsen i branchen på det nuværende niveau.

Foreningen støtter medlemmerne
Med til at skabe de positive toner er også nye tiltag, som Dansk Maskinhandlerforening præsenterede overfor de 117 deltagere i generalforsamlingen.
- Vi har dannet netværk for yngre maskinhandlere i ledende stillinger, så de kan støtte hinanden.
- Vi har skabt bedre forudsætninger for en eksport af brugte maskiner, og vi har introduceret DM i Brugt i et nyt layout, forklarer Michael Husfeldt.
Desuden er DM-Kvalitetscertificering opgraderet til version 2.0, der træder i kraft i foråret 2011.
- På den måde har vi placeret foreningen, så den bakker medlemmerne op på deres vilkår, fastslår han.

Valg til bestyrelsen
I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen af Dansk Maskinhandlerforening. Valgt blev maskinhandler Lars Møller Andersen, Region Øst.
Dermed består den bestyrelsen fortsat af Jens-Aage Jensen (genvalgt som formand), Søren Holst Sørensen (genvalgt som næstformand), Henning Mølkjær, Lars Møller Andersen og Karsten Nielsen.

2009 bød på tilbagegang
Den gennemsnitlige DM forretning mistede i 2009 næsten en tredjedel af sin omsætning i forhold til 2008 - dog med en meget stor forskel mellem de enkelte forretninger.
Ganske få medlemmer havde fremgang i deres omsætning, mens et større antal forretninger oplevede et omsætningsfald på over 40 procent.
For hele 2009 blev omsætningen hos medlemmerne tæt på 7,5 milliarder kroner mod 10,7 milliarder kroner i 2008.
Den gennemsnitlige omsætning i de 140 forretninger var dermed cirka 54,5 millioner kroner i 2009.
Det var særligt de store forretninger, der oplevede en markant nedgang i omsætningen i 2009.
Udviklingen i hele branchens omsætning fra 1999 til 2009 viser, at 2009 var på niveau med 2005.
I 2010 er prognosen for branchens omsætning 6,35 milliarder kroner, hvilket er et yderligere fald på cirka 15 procent i forhold til 2009. Derved er omsætningen på niveau med 2004.

Beskæftigelsen gået tilbage
I forhold til 2009 er beskæftigelsen faldet med cirka 6,5 procent frem til september 2010, hvor den samlede beskæftigelse udgjorde i alt 2.810 personer.
Antal aktive medlemmer har for første gang været faldende, selvom der i årets løb er optaget nye medlemmer.
Afgangen er på 15 forretninger, og der er optaget fire nye forretninger. En del af afgangen skyldes opkøb og fusioner.
Der var i september 2010 i alt 140 medlemmer mod 151 på samme tidspunkt i 2009. Antallet af tilknyttede udsalgssteder er nu 41 mod 43 for et år siden.
Det samlede antal forretninger udgør i dag 181 enheder.
DM-Arbejdsgiver varetager i øjeblikket arbejdsgiverinteresserne for 28 virksomheder med tilknytning til sekretariatet. Antallet er uændret i forhold til sidste år.
11 tidligere medlemmer udgør i dag en del af de 67 passive medlemmer.

Indtjening i branchen
Traktor- og mejetærskersalget er på et år faldet med næsten 50 procent, og efterspørgslen på brugte traktorer er faldet med cirka 30 procent.
Andelen af de store DM medlemsvirksomheder med overskud er faldet fra 90 procent i 2004/2005 til 55 procent i 2008/2009.
Krisen har således ramt branchen hårdt på indtjeningen, og det er gruppen med over 50 ansatte, der nu ligger lavest med et resultat i gennemsnit på under en procent i afkast af den investerede kapital.
Gruppen med 10-50 ansatte har generelt gearet et meget bedre afkast både før og under finanskrisen.
Gruppen af virksomheder med 10-50 ansatte har over perioden klaret sig bedst i denne disciplin - alle grupper kom ud af 2008 /2009 med en negativ forrentning i gennemsnit.

Bevarer egenkapitalen
Gruppen med over 50 ansatte har alle bevaret en positiv egenkapital selv under krisen.
De mindre forretninger med to-ni ansatte har udviklet sig negativt under krisen så kun cirka 87 procent af denne gruppe virksomheder har en positiv egenkapital.
Soliditetsgraden er over perioden faldende både i gruppen af virksomheder med to-ni ansatte og 10-50 ansatte.
Gruppen med over 50 ansatte har i en årrække haft en stigende soliditetsgrad, som dog er dykket under finanskrisen.

Her ses den genvalgte bestyrelse, som fra venstre er Henning Mølkjær, Karsten Nielsen, Jens-Aage Jensen (formand), Lars Møller Andersen og Søren Holst Sørensen.

- Vi forventer en svag fremgang i 2011, forklarer Michael Husfeldt, direktør i Dansk Maskinhandlerforening.

Yderligere oplysninger hos Jens-Aage Jensen, formand, på mobil 21 25 40 13 eller Michael Husfeldt, direktør, på mobil 40 51 48 26