Maskinhandlere og landmænd parate til at tage fat

Pressemeddelelse fra CLIMMAR – organisationen for europæiske maskinhandlere

Landbruget i de europæiske lande har det både godt og skidt afhængig af nationale forhold. Men uanset det er Europa inde i en kritisk fase, som fordrer stærk fokus på de muligheder, der både kan bevare og på sigt give endnu flere stabile jobs og langsigtet bedre samfundsøkonomi, udtaler formanden for de europæiske maskinhandlere, Alain Dousset

Europæiske landmænd har i årtier været fremme i skoene med ny teknologi. De fleste af de nye løsninger har de købt hos maskinhandlerne, som spiller en særdeles vigtig rolle for landbruget som leverandør af den nyeste teknologi.

- Vi oplever et landbrug, som er under konstant forandring.

- Der har været mange landvindinger i produktionsmetoderne, som bliver stadig mere effektive samtidig med, at der er stor fokus på bæredygtig teknologi, konstaterer Alain Dousset.

Han er formand for CLIMMAR, der er brancheorganisation for maskinhandlerne i 16 europæiske lande. I alt beskæftiger de europæiske maskinhandlere tæt ved 200.000 medarbejdere.

CLIMMAR har netop afsluttet sin kongres 2012, som fandt sted i dagene 12.-13. oktober i Kolding.

Repræsentanter for 13 af de 16 lande deltog, og de havde fokus på en række af de udfordringer, de står overfor i de kommende år.

Brug for positive politiske initiativer

Rapporter fra de deltagende lande viste, at landmændene i nogle lande har været igennem nogle svære år siden 2008, mens andre landes landbrug ikke har mærket meget til krisen. Tværtimod har de lige nu en god økonomi.

Men maskinhandlerne i de lande, hvor landbruget er kriseramt, har oplevet lavere salg og efterspørgsel på deres ydelser.

- I disse lande går det ud over beskæftigelsen i vores sektor, påpeger Alain Dousset.

Desværre bliver landbruget desuden mødt af en række politiske initiativer - og mangel på samme.

- Politikerne strammer på nogle områder, og på andre områder tager de ikke godt nok fat i mulighederne, påpeger han.

For eksempel bliver der i EU arbejdet med nye regler for køretøjer og kørsel med trailere. Det er regler, som både kommer til at omfatte landbrugets og maskinhandlernes køretøjer.

- Vi hørte, at alene i Storbritannien kan det komme til at koste 2,25 milliarder kroner årligt.

- Den slags er der ikke plads til i erhvervet, påpeger Alain Dousset.

Men han glæder sig også over, at det i flere lande går godt for såvel landbruget som maskinhandlerne.

- Men politikerne bør alligevel tænke fremad og skabe nye platforme for en stærk sektor, mener han.

Støtte udløser investeringer

EU står foran en reform af den fælles landbrugspolitik. På globalt plan er der ikke længe til, at menneskeheden når op på 10 milliarder individer, der skal have et værdigt liv.

Stillet overfor de enorme udfordringer må det være klart, at landbruget ikke alene kan, men også skal være med til at skabe løsningerne.

- Reformen af den fælles landbrugspolitik bør derfor sigte mod initiativer, der understøtter landbruget i retning af en øget, bæredygtig produktion, konstaterer Alain Dousset.

Han opfordrer derfor politikerne til at vedtage ordninger, der understøtter en videre udvikling.

- Så skal vi nok være der og skubbe på den udvikling med vores mange dygtige medarbejdere, siger han.

Plads til de unge i erhvervet

Maskinhandlerne har brug for dygtige, veluddannede medarbejdere.

- Vi har meget fokus på Euroskills, hvor unge kan konkurrere på deres faglige kunnen.

- Udover at konkurrere viser deltagerne også, at det er spændende jobs, vi har til dem, siger Alain Dousset.

Således bliver landbrugsmaskinerne stadig mere avancerede med masser af hydraulik, elektronik og computerstyring.

Sammenlagt er der derfor mange muligheder for, at maskinhandlerne og landbruget sammen kan være med til at løfte de europæiske samfundsøkonomier – og skabe helt nødvendige jobs til de nye generationer.

De delegerede til den 59. kongres i CLIMMAR drøftede blandt andet, hvordan de og landbruget kan være med til at øge beskæftigelsen i Europa.

CLIMMAR er en paraplyorganisation for forhandlerne af landbrugsmaskiner i 16 europæiske lande, nemlig: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Letland, Luxemburg, Holland, Polen, Portugal, Sverige, Svejts og Storbritannien. Tilsammen beskæftiger maskinhandlerne i disse lande tæt på 200.000 medarbejdere.