Maskinhandler jagter lærepladser

 

DM og Dansk Metal slår et slag for flere lærlinge

Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Metal har sendt tidligere maskinhandler Niels Jakobsen på landevejen for at få maskinhandlerne til at beskæftige flere lærlinge

Enhver arbejdsgivers drøm er dygtige medarbejdere, der evner at tænke selvstændigt og handle på en ansvarlig måde i forhold til de opgaver, der skal løses. 
  Sådanne medarbejdere er imidlertid ikke lige til at samle op rundt om det nærmeste gadehjørne - eller hive ud af den blå luft. 
  - Vi skal selv sørge for at give dem et solidt fundament i form af en alsidig uddannelse, forklarer Niels Jakobsen. Han er tidligere maskinhandler, men blev pensioneret for nogle år siden.
Vi har bedt ham om at tage rundt og besøge cirka 35 maskinhandlere i Danmark. 
  - Ved besøgene skal han forklare dem om nødvendigheden af at uddanne lærlinge, så vi hele tiden kan have nok dygtige, faglærte medarbejdere, uddyber Michael Husfeldt, direktør i Dansk Maskinhandlerforening og forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen Dansk Metal om formålet med indsatsen.

Et solidt tilskud til lærlinge
Kampagnen, som Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Metal kører for at få medlemmerne til at tage flere lærlinge ind, har flere formål. 
  - For det første er det bydende nødvendigt, at branchen har de gode medarbejdere, der er brug for. Det gælder også om fem og 10 år, påpeger Michael Husfeldt. 
  - For det andet har vi også moralsk pligt til at sørge for, at de unge får muligheden for at få en god uddannelse, mener han. 
  Men det at ansætte en lærling er ikke en sur pligt - tværtimod skal det betragtes som en mulighed. 
  Og denne mulighed blev fra november 2009 suppleret med et solidt tilskud på op til 50.000 kroner til arbejdsgiveren for at indgå i en uddannelsesaftale. 
  Når der ansættes voksenlærlinge, har arbejdsgiverne også ret til et tilskud, hvis en række krav er opfyldt. Det første krav er, at lærlingen er fyldt 25 år.

Stor forskel mellem maskinhandlere
Inden for medlemskredsen i Dansk Maskinhandlerforening er der stor forskel på hvor stor en andel, lærlingene udgør af de fagligt uddannede medarbejdere. 
  - Nogle har samme antal lærlinge som svende, mens andre slet ikke har lærlinge. 
  - I branchen som helhed er der en tredjedel lærlinge af svende. 
  - Den forskel, der er mellem maskinhandlere, vil vi slå et slag for at udjævne. Men det skal ske ved, at dem, der ikke har særligt mange lærlinge i dag, får flere i fremtiden, siger Niels Jakobsen. 
  Hans besøg rundt i Danmark gælder dog ikke kun de maskinhandlere, som har få lærlinge ansat. De besøgte er bredt udvalgt i medlemskredsen.

En meget bred uddannelse
Ved et besøg hos Ringe Maskinforretning A/S var værkstedschef Peter Sunne og værkfører for landbrugsmaskiner Bjarne Rasmussen med til at drøfte mulighederne for at uddanne landbrugsmaskinmekanikere. 
  - Vores udfordring er til en vis grad, at vi giver de unge en meget bred uddannelse, som kan bruges mange andre steder, mener de. 
  Deres oplevelse er derfor, at de unge svende ofte skifter branche til eksempelvis landbruget, maskinstationer eller relaterede brancher, når de har mulighed for det. 
  - Men vi skal da også have lærlinge, og vi skal blot finde de rigtige til at gå i lære. Det er ikke altid så nemt, fremhæver de. 
  Hos Ringe Maskinforretning er der løbende to lærlinge - og det finder de to værkstedsfolk passende til den måde, opgaverne er skruet sammen på.

Vil have styr på lageret
Hos J. Dyhr A/S er direktør Flemming Østergaard ikke i tvivl om, at hans forretning har brug for dygtige, veludlærte faglige medarbejdere. 
  - De hænger ikke på træerne, konstaterer han. 
  Han har derfor også overvejet at få en ny i lære som entreprenørmaskinmekaniker i løbet af 2010 - og han er også inde i stærke overvejelser om at få en lærling til sit lager af reservedele. Her kan det komme på tale med en voksenlærling. 
  - Du skal også tænke på, at Dansk Maskinhandlerforening sammen med sin europæiske brancheorganisation, Climmar, kan tilbyde ophold i udlandet for lærlinge, fortæller Niels Jakobsen. 
  Han kan også fortælle, at der pt. er cirka 50 lærlinge på Erhversskolerne Aars, som mangler en praktikplads - og at det for alle parter vil være optimalt, såfremt de kan komme ud i virksomhederne.

 

Niels Jakobsen har været rundt i Danmark og besøge maskinhandlere for at få dem til at tage flere lærlinge - og her i 2010 kan de få op til 50.000 kroner i tilskud pr. lærling.

 

Her er det Niels Jakobsen (tv), Peter Sunne og Bjarne Rasmussen, der lige har haft møde om mulighederne for at få flere lærlinge ud i praktik.

 

 

 

 

Flemming Østergaard fra J. Dyhr A/S er helt med på, at det er vigtigt selv at være med til at uddanne de kommende medarbejdere til branchen.