LIB afvikler sekretariatets funktion hos Dansk Maskin-handlerforening i Kolding

På LIB's generalforsamling den 4. marts 2010 besluttedes det enstemmigt at lukke LIB i den kendte form. Selvom LIB medlemmernes samlede andel af traktorsalget udgør ca. 2/3 af markedet, skønnede medlemmerne ikke, at der er behov for en egentlig forening.

Til koordinering af udstillingsaktiviteter og statistikker dannede de 4 medlemmer en ny klub: Landbrugsmaskin-Importørernes Brancheklub, i daglig tale kaldet LIB-klubben.

Det betyder, at de enkelte virksomheder fremover selv varetager kontakten til myndigheder, organisationer m.m.

LIB har valgt at donere foreningens formue (ca. kr. 50.000) til Dansk Maskinhandlerfor-enings jubilæumsfond, der hvert år uddeler lærlingelegater til medlemmernes lærlinge indenfor branchens 2 grunduddannelser.

Medlemmerne i klubben er: Jørgen Pedersen, LMB Danmark A/S
Peter Friis, CNH Danmark A/S
Preben Ørsted, AGCO Danmark A/S
Otto Freiesleben, Nellemann Agro AS

Kontaktpersoner i Klubber er: Generelt: Otto Freiesleben, Nellemann Agro AS
Statistik: Egon Sørensen, AGCO Danmark A/S


Ønskes der yderligere oplysninger kontakt direktør Otto Freiesleben Nellemann Agro AS tlf. 4373 6400.