Halm er CO2-neutral og giver beskæftigelse i Danmark

DM presseinfo

Halm er CO2-neutral og giver beskæftigelse i Danmark, fremhæver Dansk Maskinhandlerforening

Alverdens forskere har fastslået, at udledning af CO2 og andre drivhusgasser er årsagen til den nuværende globale opvarmning.

COP15-topmødet i København er stærkt på vej til at indgå bindende globale aftaler om stor reduktion af CO2-udledningen i de kommende år - jo hurtigere des bedre.

I Danmark har vi tradition for at bjærge store mængder halm - før i tiden til vores husdyr og de senere år i stigende omfang som biomasse til CO2-neutral energiforsyning. Bjergning af selv store mængder halm kan foregå på en bæredygtig måde, og dermed kan halm komme til at spille en betydelig rolle i dansk frigørelse fra fossile brændstoffer.

Bjærgning af store mængder halm giver stor beskæftigelse i en række sektorer - herunder også i vores branche, som omfatter de danske forhandlere af landbrugsmaskiner med videre. Udover at vi sælger maskinerne til håndtering af halmen, sørger vores montører og reservedelslagre for at holde dem kørende i den travle høsttid, hvor halm af en høj kvalitet skal bjærges rettidigt.

Vores skøn er, at der kører omkring 1000 bigballepressere, som alle er i brug, når halmen skal bjærges. Hertil kommer maskiner til eventuel vending og rivning af halmen, hvilket også giver beskæftigelse til mange traktorførere i høsten.

- Traktorer, river og vendere servicerer vi også, og vi har en del kurser i brug af halmpressere, siger Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening. Han påpeger videre, at en hel del af beskæftigelsen med at bjærge halm er i de egne af landet, hvor det i forvejen er sværest at finde beskæftigelse.

Når halmen er presset, skal den køres på lager, og siden skal den leveres til slutbrugerne - som eksempelvis er kraftvarmeværker og etanolfabrikker. Hele logistikken omkring transport af halm giver også beskæftigelse på et tidspunkt, hvor landbruget ikke kan komme i marken, nemlig i vinterhalvåret.

Desværre har det knebet med at sætte fart i brugen af halm som biomasse, og Dansk Maskinhandlerforening opfordrer derfor politikerne til at sætte mere gang i denne del af det danske erhvervsliv.

Yderligere oplysninger hos branchedirektør Michael Husfeldt, Dansk Maskinhandlerforening, tlf. 3927 0087 mobil 4051 4826, e-mail michael@danskmaskinhandel.dk

Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsmaskinforretninger i Danmark.
Medlemskredsen omfatter 151 hovedforretninger med i alt 194 udsalgssteder fordelt over hele landet.
Medlemmerne omsatte i 2008 for ca. 11 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og reparationer.
Medlemmerne beskæftigede i 2008 ca. 3300 medarbejdere indenfor service, reservedele, salg og administration