Grøn Vækst er en trussel for beskæftigelsen

Pressemeddelelse fra Danske Landbrugsmaskinfabrikanter (DLMF) og Dansk Maskinhandlerforening (DM)

 

Grøn Vækst er en trussel mod beskæftigelsen

Det er ikke kun landbruget, men også de 8.000 medarbejdere hos danske fabrikanter af landbrugsmaskiner og maskinhandlerne, der risikerer arbejdsløshed, hvis Grøn Vækst gennemtrumfes af folketinget

 

Danske landmænd og deres organisationer er stærkt bekymrede over det forslag til Grøn Vækst, som regeringen har fremlagt.

  - Det er vi også, fordi det fremlagte forslag udgør en tilsvarende trussel mod vores brancher, siger Sten Andersen, formand for Danske Landbrugsmaskinfabrikanter (DLMF) og Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening (DM).

  Begge sigter til, at deres muligheder for at fastholde omsætning og medarbejdere påvirkes meget negativt i takt med, at rammevilkårene for det danske landbrug forringes i forhold til konkurrenterne på det globale marked.

  - Vi står midt i en finanskrise, som har gjort det særdeles svært for såvel landbruget som for os.

  - Derfor mener vi, at det er udtryk for uansvarlighed, når regeringen med et flertal i folketinget arbejder på at gennemtvinge Grøn Vækst, der pålægger landbruget betydelige ekstra omkostninger, påpeger Sten Andersen.

  - Danmark behøver landbruget, fastslår Jens-Aage Jensen.

 

Tænk i alternativer

Såvel DLMF som DM bakker op om, at al produktion skal ske på et bæredygtigt grundlag.

  - Men det nytter ikke, at vi afvikler det danske landbrug, som på mange måder miljømæssigt er langt foran eksempelvis landbruget i de øvrige EU-lande.

  - Meningen er vel ikke at importere fødevarer, der er produceret under ringere miljøforhold end i Danmark, spørger Sten Andersen.

  - I stedet for at tænke i restriktioner og begrænsninger, bør folketinget tænke i nye muligheder for landbruget. Kun på den måde kan landbruget og vores tilknyttede erhverv fortsætte med et positivt bidrag til udviklingen af vores samfund, forklarer Jens-Aage Jensen.

  Han peger sammen med Sten Andersen på, at de danske landmænd er en betydelig drivkraft bag den innovation, som den store danske eksport af landbrugsmaskiner er et udtryk for.

 

Beskæftigelse i yderområder

Såvel landbruget som fabrikanterne af landbrugsmaskiner og maskinhandlerne har i høj grad deres virke uden for de større byer.

   - I gennemsnit af de seneste tre år har vi ifølge Danmarks Statistik produceret landbrugsmaskiner for over otte milliarder kroner.

  - Heraf er cirka 85 % gået til eksport og har dermed bidraget til valutaindtjeningen. Desuden har vi beskæftiget cirka 5.000 medarbejdere, forklarer Sten Andersen om branchens betydning.

  De danske maskinhandlere organiseret i DM omsatte i 2008 for godt 10 milliarder kroner og havde godt 3.000 medarbejdere.

  - Det er disse i alt 8.000 medarbejdere, som er truet af ledighed, hvis Grøn Vækst bliver gennemført på det foreliggende grundlag, pointerer Jens-Aage Jensen.

  På den baggrund opfordrer han sammen med Sten Andersen politikerne på Christiansborg til at genoverveje mulighederne for at skabe en anderledes positiv sammenhæng mellem landbrugs- og miljøpolitikken end den, der er på bordet nu i form af Grøn Vækst. 

  

 

Foto af Jens-Aage Jensen

I stedet for at tænke i restriktioner og begrænsninger, bør folketinget tænke i nye muligheder for landbruget, mener Jens-Aage Jensen.

 

 Foto af Sten Andersen

Meningen er vel ikke at importere fødevarer, der er produceret under ringere miljøforhold end i Danmark, spørger Sten Andersen.
Yderligere oplysninger hos Sten Andersen, formand DLMF, mobil 24 24 76 34 og/eller Jens-Aage Jensen, formand DM, mobil 21 25 40 13