Danske Maskinhandlere øgede sin omsætning i 2012

Her ses bestyrelsen for Dansk Maskinhandlerforening – fra venstre er det Lars Søndergaard, Lars Møller Andersen (næstformand), Helle Nielsen, Carsten Nielsen og Jens-Aage Jensen (formand).

Pressemeddelelse:

Omsætningen hos medlemmerne af Dansk Maskinhandlerforening udgjorde i 2012 hele 8,6 milliarder kroner mod 8,0 milliarder kroner i 2011 – en stigning på 7,5 procent.

- Vi ventede ikke så stor stigning i omsætningen, sagde Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening, på foreningens generalforsamling torsdag 21. november i Fredericia.

Her var repræsentanter for 61 af medlemmerne mødt frem.

De fik i den fyldige beretning en masse oplysninger om foreningen og dens virke i det forgangne år.

Blandt andet, at den gennemsnitlige omsætning for de nu i alt 137 hovedforretninger var 62,8 millioner kroner i 2012. I september 2012 var der 134 medlemmer.

Antallet af tilknyttede udsalgssteder/filialer er i år 61 mod 54 for et år siden. Dermed udgør det samlede antal forretninger med filialer 198 forretningsenheder. Foreningens medlemmer er derfor nået op på næsten samme antal udsalgssteder som i 2004.

Indberetninger fra alle DM medlemmer viste, at den samlede beskæftigelse i september 2013 udgjorde i alt 2.944 personer - svarende til en stigning på en procent i forhold til året før.

Den gennemsnitlige beskæftigelse i en medlemsvirksomhed var i september 2013 således 22 personer. Medlemmer havde i 2012 en samlet lønsum på 1.070 millioner kroner mod 1.013 millioner kroner i 2011 - hvilket er en stigning på 5,6 procent.

Landbrugets gæld er for stor

I sin beretning beskæftigede formanden sig også med de forhold, der er i landbruget, som medlemmerne har den største samhandel med.

- Landbrugets gæld er blevet for stor, fastslog Jens-Aage Jensen.

- Man kan gå så vidt som til at konkludere, at det derfor handler om, at landmændene og deres kreditorer, især bankerne, skal blive enige om at fordele tabene.

- Gælden skal ned på et niveau, der er realistisk i forhold til landbrugets indtjeningsevne, påpegede han.

EU-reform kan true landmændene

Formanden kom også omkring den forestående reform af EU’s fælles landbrugspolitik.

- Hvis danske politikere vælger at tage penge fra danske landmænd til andre formål, mens de øvrige medlemslande gør det modsatte, så står vi i en meget dårlig konkurrencesituation.

- Landbrug & Fødevarer frygter, at danske landmænd på den konto kan miste en milliard kroner, som kommer oven i generelle reduktioner på 1,4 milliarder kroner, berettede Jens-Aage Jensen.

Han påpegede, at en sådan politik vil skade konkurrenceevnen og stille de danske landmænd væsentligt dårligere end deres udenlandske kolleger.

- Reformen giver helt forskellige vilkår for landmænd i EU.

- Det kan blive et spørgsmål om liv eller død for de mest trængte landmænd, lød hans konklusion.

Søg indflydelse på lovgivningen

Det er omkring et halvt år siden, at den længe ventede rapport fra Natur- og Landbrugskommissionens blev fremlagt.

- Knap var blækket tørt, før kommentarerne væltede frem fra politikere og interesseorganisationer i alle afskygninger.

- Der var både ris og ros, begejstring og skuffelse.

- Hele paletten af meninger kom i spil, berettede Jens-Aage Jensen.

- Det er i grunden ikke så sært, for det er for alvor nu. Det gælder om at erobre den politiske dagsorden for det videre forløb, lød hans opfordring.

Han pegede på, at man skal huske på, at Natur- og Landbrugskommissionens rapport kun er et arbejdsredskab for politikerne. Der er netop kun tale om forslag, og i det videre forløb kan nogle af forslagene gå en krank skæbne i møde, inden rapportens anbefalinger udmøntes i lovforslag, der i sidste ende kan samle et politisk flertal.

- Anbefalingerne bliver sandsynligvis ikke gennemført som helhed, for det er politisk usandsynligt.

- Det er dog heller ikke sandsynligt, at anbefalingerne lider samme skæbne, som vi tidligere har set med andre kommissioners anbefalinger, hvor stort set intet bliver gennemført.

- Men hvilke anbefalinger, der kan vinde politisk flertal og hvilke, der lægges i graven, når den politiske proces er ført til ende, kan vi endnu kun gisne om, sagde formanden fra talerstolen.

Han opfordrede til, at alle, der vil varetage landbrugets og agroindustriens interesser, ikke blot læner sig tilbage i magelig tilfredshed med rapportens anbefalinger, men går i gang med at øve indflydelse.

- Der er som nævnt ingen garanti for, at det politiske resultat i sidste ende kommer til at rumme alle elementerne i rapporten, fastslog Jens-Aage Jensen.

Maskinhandlerne sælger flere hestekræfter

Beretningen fra formanden kom også ind på udviklingen i traktorregistreringen i årene 2010, 2011 og 2012.

I 2010 blev der registreret i alt 1.457 traktorer med i alt 241.156 hestekræfter - svarende til et gennemsnit på 165 hestekræfter. Den mest solgte traktor var i størrelsesgruppen 81-100 hestekræfter med totalt 168 enheder.

I 2011 blev der registreret i alt 1.856 traktorer med i alt 292.510 hestekræfter med et gennemsnit på 157 hestekræfter. Den mest solgte traktor var i størrelsesgruppen 141-160 hestekræfter med 252 enheder.

I 2012 blev der registreret i alt 1.811 traktorer med i alt 308.400 hestekræfter og et gennemsnit på 170 hestekræfter. Den mest solgte traktor var i størrelsesgruppen 141-160 hestekræfter med 230 enheder.

Salget af mejetærskere i sæson 2012-2013 dækkende over perioden 1. september 2012 til 31. august 2013 nåede op på 274 enheder mod 212 enheder året før - svarende til en stigning på 29 procent.

Ny uddannelse til branchen

Medlemmerne af Dansk Maskinhandlerforening har brug for dygtige medarbejdere til at betjene deres krævende og professionelle kunder.

Derfor hilser foreningen det også velkomment, at Erhvervsskolerne Aars har lanceret EUX Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelse.

- Den nye uddannelse giver svendebrev og studentereksamen i en samlet pakke, berettede Jens-Aage Jensen.

På fire et halvt år får eleverne et svendebrev som entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker og en studentereksamen på et højt fagligt niveau.

-Uddannelsen giver adgang til at søge videregående uddannelser som eksempelvis ingeniør eller maskinmester.

- EUX entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen giver et solidt udgangspunkt og er et super springbræt til de gode jobs, og ikke mindst som værkstedsleder og værkfører i branchen, forklarede formanden sine kollegaer i salen.

Genvalg af bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen blev der foretaget nyvalg til bestyrelsen blandt medlemmerne af DM i region Øst. Her var der genvalg af Lars Møller Andersen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens-Aage Jensen som formand og Lars Møller Andersen som næstformand – begge var genvalg.