Et 2021 med fortsat fokus på Corona og Brexit

Dansk Maskinhandlerforening har haft et fornuftigt 2020 med bl.a. økonomisk fremgang hos medlemmerne og en fantastisk stigning i søgning til vores uddannelser. Udfordringerne i 2021 bliver påvirkninger fra Brexit og Corona. 

År 2020 er gået på held – heldigvis kan man fristes til at sige. Det blev et meget anderledes år for os alle. Mest af alt på grund af Corona der ramte Danmark hårdt i marts måned med de første nedlukninger. 

Pandemien har haft både menneskelige og økonomiske konsekvenser. Den har forandret vores verden og dermed vores hverdag. Til gengæld er vi nok blevet mere bevidste om, hvad der virkelig betyder noget for os. Fællesskabet og den frihed vi havde før Corona, kan ikke tages for givet. 

Corona har ramt mange erhvervsdrivende og medarbejdere i de mange nedlukninger, vi har været vidne til indtil nu. Men selvfølgelig har folkesundhed absolut førsteprioritet. Det kan vi alle være enig om! 

Økonomisk fremgang og flere unge i branchen
Når vi kigger tilbage på året, der er gået, har vi oplevet, at det går bedre hos de fleste maskinhandlere. I vores samarbejde i Climmar går Danmark forrest i at gøre Climmar til en stærk organisation overfor vores samarbejdspartnere til fælles gavn for alle medlemmer.  

Derudover har DM deltaget aktivt i arbejdet med at rekruttere elever og lærlinge til branchen, så vi sikrer kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Vi kan glæde os over, at vi i 2020 har haft en stor stigning i antal lærlinge og elever, der søger vores vej. Derfor fortsætter DM sammen med bl.a. HEG i Aars og konkurrencen Danmarks Bedste Lærling med at prioritere rekrutteringsarbejdet højt. Fremtiden ligger hos de unge mennesker, og det er fantastisk at se, hvor dygtige lærlinge og elever vi faktisk kan udvikle. 

Der var ellers lagt op til et spændende 2021 i forhold til rekruttering. Men en del af vores aktiviteter er udskudt på ubestemt tid, indtil vi har styr på Corona både i Danmark og resten af verden.

Coronavaccine

Med et fantastisk samarbejde mellem forskere fra hele verden er det nu glædeligt, at der er givet grønt lys til den første Coronavaccine, og flere godkendelser af vacciner er på vej. Med denne glædelige meddelelse håber jeg, at vi i løbet 2021 kan vende tilbage til den hverdag, vi kendte før marts 2020.

Minkskandalen

Den 4. november, stod Statsminister Mette Frederiksen i front på det famøse pressemøde og proklamerede den overilede og for mange af os uforståelige beslutning om at aflive samtlige danske mink - inklusive avlsdyr. Endda med trumf på: "Og det er ikke til forhandling".

Der er siden kommet nye afsløringer frem om processen, og der tegner sig et stadigt tydeligere billede af en egenrådig regering, og en kortsluttet demokratisk beslutningsproces. Ingen vil tage ansvaret og Sorteper bliver flittigt spillet rundt mellem ministre, embedsmænd og øvrige myndighedspersoner.

For alt det, regeringen og myndighederne fortæller os på bagkant af denne beslutning, kan ikke være sandt. Dertil er der for mange selvmodsigelser og ændrede forklaringer undervejs. Det er ikke særlig værdigt, og derfor hilser jeg også en beslutning om en tilbundsgående undersøgelse særdeles velkommen.

Selv i forbindelse med en pandemi, hvor der træffes hurtige og hårde beslutninger af hensyn til folkesundheden, skal vi som borgere i et demokratisk land naturligvis kunne stole nagelfast på, at dem, der leder landet og står i spidsen for at navigere os gennem krisen, overholder loven.

Det, som også virker meget bekymrende på mig, er, at regeringen endnu ikke er kommet med et forslag til erstatning og kompensation til minkavlerne og følgeerhvervene. 

Brexit
2020 var også året, hvor vi kunne følge Storbritanniens og EU´s forhandlinger om en frihandelsaftale. Som så mange andre gange blev denne frihandelsaftale først en realitet til allersidst til stor glæde for mange i landbruget og industrien. Der kommer desværre en del mere papirarbejde med denne frihandelsaftale både ved eksport og import.  

Årligt eksporterer Danmark for ca.10 - 12 milliarder alene i fødevarer til briterne. Et handelssamarbejde om bl.a. dansk bacon, æg og smør, som går flere hundrede år tilbage, og som en række af vores europæiske naboer også nyder godt af.

Et spændende 2021 forude

Der har været opgaver nok for Dansk Maskinhandlerforening i 2020. Der er i sagens natur brugt meget tid til rådgivning vedr. Corona. For første gang i foreningens over 100 år lange historie blev vores generalforsamling afholdt online. Det gik fint. Vi håber dog, at vi igen kan mødes i 2021, da det at mødes og netværke og søge inspiration i spændende oplæg og hinanden, er en del af vores DNA.

Vi håber også, vi i løbet af året kan få afviklet noget af alt det, vi har måttet udskyde i 2020 - messer, lærlingekonkurrencer, kurser osv.

Samarbejdet i Climmar-regi vil også i 2021 blive en del af hverdagen i sekretariatet i forbindelse med de mange nye opgaver, som Danmark har påtaget sig. 

Hvad angår den daglige kontakt til medlemmerne, vil vi fortsat bestræbe os på at være en aktiv sparringspartner for det enkelte medlem med vores arbejdsgiverrådgivning. Vi vil også deltage aktivt i dialogen med mærkeforeninger og maskinhandlere, omkring samarbejde og kommunikation med importører og redskabsleverandører i deres evt. nye strategier.

Når forandringernes vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre bygger vindmøller.

Nutiden er en interessant tid, og fremtiden er direkte spændende. Jeg vil derfor gerne opfordre dig til at være stolt af dit virke, udstråle energi og optimisme i hverdagen, og behandle andre ordentligt.

Med disse ord vil jeg gerne sige tusind tak for året 2020, samt ønske dig og din familie et godt og lykkebringende nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Formand Jens Aage Jensen,
Dansk Maskinhandlerforening