Erfa-dage på Erhvervsskolerne Aars

I slutningen af oktober var tidligere deltagere fra DM lederuddannelsen og DM Sælgeruddannelsen inviteret til erfa-dage på Erhvervsskolerne Aars.

 

Idéen om at afholde erfa-dage havde sit udspring i et ønske fra tidligere kursister om at mødes igen om et fagligt indhold, når det lærte fra uddannelserne var prøvet af i praksis hjemme i virksomheden.

 

Invitationerne blev sendt ud og efter lidt polemik omkring dato og tilmelding, så skulle idéen stå sin prøve den 22. og 23. oktober. Grundet deltagerantallet blev både ledere og sælgere samlet på samme hold, da noget af indholdet ville være fælles og andet være tilpasset de to grupper.


 

Det emne, der stod øverst på dagsordenen var udveksling af erfaringer siden sidst. Der blev givet helt los og med åbenhed og ærlighed blev der delt ud af de erfaringer, den enkelte deltager havde tilegnet sig siden sidste modul.

 

For nogle af deltagerne var det halvandet år siden de blev færdige og for andre var der gået ca. trekvart år. Det betød ikke noget for det udbytte, som deltagerne fik af at lytte til hinanden og udfordre hinanden med gode spørgsmål.

 

Ulf Givskov Bender, der er direktør for Erhvervsskolerne Aars, bød ind med et indlæg omkring forventninger til fremtidens arbejdskraft og den udvikling, vi alle sammen er en del af. Ulf formåede at gøre de lidt abstrakte tanker til noget vedkommende, som alle kunne se sig selv i.

 

Efter mulighed for lidt individuel tid til refleksion sidst på eftermiddagen stod aftenen på bøf og race. Efter en lækker middag i Restaurant Messen var det tid til at udfordre hinanden i gokart. Det blev til en times Le Mans Grand Prix i Himmerlands Gokartcenter. Her blev der kørt om hver eneste centimeter og udråbt vindere og tabere. 


 

 

Efter en god nats søvn stod næste formiddag på nye input for både ledere og sælgere, og kl. 12.00 blev der sagt tak for denne gang, og deltagerne blev udstyret med en frokostpakke til hjemturen.

 

”Jeg tror, at erfa-dagene er kommet for at blive” udtaler kursuskoordinator Lars Kjeldgaard Pedersen fra Erhvervsskolerne Aars og tilføjer, at der allerede er stor interesse for at deltage igen i efteråret 2019.

 

Tidspunktet for erfa-dagene for hhv. sælgere og ledere bliver den 23. og 24. oktober 2019. Det er allerede muligt at kontakte kursusadministrationen på Erhvervsskolerne Aars på 9698 1072 og forhåndstilmelde sig, hvis man vi være sikker på, at der er plads.

 

Karsten Sejersbøl fra Volvo udtaler sig således om sin deltagelse i erfa-dagene 2018:

 

”Mine forventninger til erfa-dage var, at jeg skulle mødes med ”mine gamle holdkammerater” og høre, hvad de havde taget med tilbage fra vores GLU, og om de havde været mere bevidste om deres ledelsesstil, samt brug af de nye værktøjer, vi havde fået. Ligeledes om de mente, at de var blevet bedre ledere. Derigennem også få italesat mine egne erfaringer siden GLU og derved også blive mindet om de værktøjer, jeg havde glemt i min travlhed med driften.

 

Jeg havde en klar forventning om, at det var mit gamle hold, jeg skulle mødes med. Vi havde alle på holdet en rigtig god kemi og et godt fællesskab, og derfor var det spændende at høre, hvor de var i deres ledelse nu.

 

Til min store skuffelse var vi en blanding af 3 hold. 2 hold af ledere og 1 hold sælgere. Derved startede mine erfa-dage med, at jeg allerede kl 8.05 var helt nede i bunden af tønden.

 

Det blev der hurtigt lavet om på. Vi fik nogle rigtig gode opgaver, oplæg og udfordringer, hvilket fik åbnet op for alle. At vi var en blanding af flere hold var rigtig positivt, da vi alle var gået hjem fra GLU med forskellige fokuspunkter og tanker, og derfor også havde forskellige erfaringer som kom i spil i vores samarbejdsopgaver.

Forløbet af undervisningen var super godt sammensat, således at vi fik genopfrisket vores viden fra GLU, men også således at vi arbejdede i grupper, hvor der blev udvekslet erfaringer. Ligeledes var det en fantastisk underviser, der med sin viden, humor og tilgang til kursister, fik alle til at deltage, samt formåede at skabe en åben og god stemning på holdet.

 

Udover undervisning var der arrangeret fællesaktiviteter om aftenen, hvilket var helt perfekt.

 

Jeg kan kun anbefale, at man griber enhver mulighed for at deltage i erfa-dage, da det er en rigtig god mulighed for at stoppe op og få tænkt over egen praksis”.