VÆRDIER

Fortrolighed:

 • Hos Dansk Maskinhandlerforening kan alle være sikre på fuld fortrolighed.
 • Vi viderebringer kun informationer ifølge forudgående aftale med vores medlemmer.
 • En samtale med sekretariatet i Dansk Maskinhandlerforening - er altid fortrolig.

Ansvarlighed:

 • Vi tænker os om, før vi handler.
 • Vi handler til tiden, og overholder vores aftaler.
 • Vi prioriterer, etablerer klare mål og planlægger.
 • Vi er ikke bange for at sige det, hvis der er en opgave vi ikke magter.
 • Vi gør vores bedste for at undgå fejl, men accepterer også, at der kan ske fejl.
 • Vi påtager os ansvar for egne opgaver og for sekretariatets samlede opgaveløsning.
 • Vi bidrager til udvikling(en) af opgaveløsning
 • Vi er ansvarlige for os selv og for andre.
 • Vi sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i sekretariatet.

Engagement:

 • Vi er engagerede, fordi vi arbejder efter prioriterede målsætninger.
 • Vi er motiverede og initiativrige, fordi vi inddrages og fordi vores indsats gør en forskel hos vores medlemmer.
 • Vi belønner ansvarlighed og engagement med ansvar, samt selvstændige og udviklende arbejdsopgaver.

Åbenhed:

 • Vi er åbne om, hvad vi ved og ikke ved, hvad vi gør, og hvordan vi prioriterer vores opgaver.
 • Vi sikrer vores omgivelser og medlemmer let og hurtig adgang til information om vores arbejde.
 • Vi sørger for, at vores samarbejdspartnere og medlemmer holdes informeret om forhold, der har betydning for dem.
 • Vi lytter til vores samarbejdspartnere og til vores medlemmer
 • Vi er åbne overfor andres synspunkter og holdninger.
 • Vi respekterer vores omgivelser og hinanden.
 • Vi er loyale overfor vores medlemmer og vores arbejdsplads.
 • Vi har åbne "døre" i sekretariatet - og vi byder vores gæster velkommen i en god og positiv atmosfære.