Guideline for DM-medlemmer

Guidelines for DM-medlemsvirksomheder

 

Denne guideline er udarbejdet for at fremme god brancheskik og styrke branchens virke og adfærd overfor omverdenen.

Guidelinen er samtidig en vejledning for medlemmerne og deres medarbejdere til at sætte fokus på virksomhedens adfærd og politikker.

Det er Dansk Maskinhandlerforenings ønske at vores værdigrundlag afspejles via medlemsforretningernes adfærd, sammenhold og samarbejde mellem medlemsvirksomhederne og mod kunderne.

 

Foreningens værdigrundlag bygger på 4 værdier:

Fortrolighed:

 • Hos Dansk Maskinhandlerforening kan alle være sikre på fuld fortrolighed.
 • Vi viderebringer kun informationer ifølge forudgående aftale med vores medlemmer.
 • En samtale med sekretariatet i Dansk Maskinhandlerforening - er altid fortrolig.

Ansvarlighed:

 • Vi tænker os om, før vi handler.
 • Vi handler til tiden, og overholder vores aftaler.
 • Vi prioriterer, etablerer klare mål og planlægger.
 • Vi er ikke bange for at sige det, hvis der er en opgave vi ikke magter.
 • Vi gør vores bedste for at undgå fejl, men accepterer også, at der kan ske fejl.
 • Vi påtager os ansvar for egne opgaver og for sekretariatets samlede opgaveløsning.
 • Vi bidrager til udvikling(en) af opgaveløsning
 • Vi er ansvarlige for os selv og for andre.
 • Vi sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i sekretariatet.

 Engagement:

 • Vi er engagerede, fordi vi arbejder efter prioriterede målsætninger.
 • Vi er motiverede og initiativrige, fordi vi inddrages og fordi vores indsats gør en forskel hos vores medlemmer.
 • Vi belønner ansvarlighed og engagement med ansvar, samt selvstændige og udviklende arbejdsopgaver.

 Åbenhed:

 • Vi er åbne om, hvad vi ved og ikke ved, hvad vi gør, og hvordan vi prioriterer vores opgaver.
 • Vi sikrer vores omgivelser og medlemmer let og hurtig adgang til information om vores arbejde.
 • Vi sørger for, at vores samarbejdspartnere og medlemmer holdes informeret om forhold, der har betydning for dem.
 • Vi lytter til vores samarbejdspartnere og til vores medlemmer
 • Vi er åbne overfor andres synspunkter og holdninger.
 • Vi respekterer vores omgivelser og hinanden.
 • Vi er loyale overfor vores medlemmer og vores arbejdsplads.
 • Vi har åbne "døre" i sekretariatet - og vi byder vores gæster velkommen i en god og positiv atmosfære

 Medlemsvirksomhederne anvender DM-retningslinjer indenfor salg og handel

 • DM købekontrakt
 • DM lejekontrakt
 • DM konsignationsaftale
 • DM salgs- og leveringsbetingelser

 Medlemsvirksomhederne følger DM-retningslinjer omkring aktuelle love og bekendtgørelser.

DM laver løbende vejledninger til medlemmerne om aktuelle love og regler, som vedrører branchen og medlemsvirksomhederne – her kan nævnes:

 • DM’s vejledning om moms ved EU varehandel
 • DM’s vejledning om brugtmoms
 • DM’s vejledning om gulpladebiler
 • DM’s vejledning om kørehviletidsbestemmelser
 • DM’s vejledning om CE mærkning
 • DM’s vejledning om WEEE (EL-skrotbekendtgørelse)

 Medlemsvirksomhederne anvender DM-retningslinjer omkring teknik og arbejdsmiljø og anvender

 • DM-materiale, plakater, skemaer og eventuelt eftersynsmærkater ved lovpligtigt hovedeftersyn
 • DM’s arbejdsmiljømateriale

Medlemsvirksomhederne skal synliggøre deres medlemskab af Dansk Maskinhandlerforening

 • ved annoncering
 • streamer
 • på egen hjemmeside

 Medlemsvirksomhederne skal overholde

 • deadlines for besvarelser, som bl.a. omsætningstal og andre nøgletal

Medlemsvirksomhederne anvender DM’s materiale omkring lærlinge og elever, udleverer aktuelle brochure m.m.

Medlemsvirksomhederne forpligter sig til at deltage aktivt i DM’s medlemsmøder og bakker positivt op om deltagelse i kursus og informationsmøder.

Medlemsvirksomhederne og deres medarbejdere deltager aktivt og engageret i relevant udvalgsarbejde indenfor deres fagområde.