LINKS

Linkskategorier

Samarbejdsaftaler for medlemmer:

Advokaternes Inkassoservice 

CLIMMAR

Her finder du info om CLIMMAR, seneste nyheder, m.m.

Home - CLIMMAR

Fonde:

Dækbranchens Miljøfond Dækbranchens Miljøfond er etableret den 2. juni 1995, som en følge af aftalen mellem brancheorganisationerne og Miljø- og Energiministeren om tilbagetagningsordning for kasserede dæk, jf. bekendtgørelse nr. 144 af 3. marts 1995, som senest er afløst af bekendtgørelse nr. 111 af om tilskud 5. februar 2000, der omfatter alle størrelser dæk, større end eller lig med 5.00 - 8.
Til sidens top

Landbrug:

Landbrug & Fødevarer Samling af en række landbrugsfaglige organisationer
Landbrugnet Hjemmesiden for Effktivt Landbrug, Landbrug Fyn og Landbrug Syd
Landsbladet Landsbladets hjemmeside
CTF CTF er en enkel måde at reducere input-omkostninger dramatisk (tid, brændstof & maskiner) - og samtidig øge afgrødeudbyttet - begge gjort på en bæredygtig måde, hvilket vil øge effekten af landbruget.
Maskinbladet Et stort antal maskinhandlere bruger hjemmesiden til at annoncere deres brugte maskiner. Mange artikler om landbrugsmaskiner.

Til sidens top


Lovgivning og myndigheder:

Retsinfo Find bekendtgørelser, love m.v.
Folketinget Hvilke emner behandles i folketinget, nyheder, præsentation af partierne m.v.
Skatteministeriet Nyheder på skatteområder, fokusemner, tilmelding til nyhedsabonnement pr. e-mail
Landskatteretten Læs om kendelser i skattesager
Genvejen til offentlige myndigheder Find kongehuset, domstole, ministerier, amter, kommuner, folketinget, ambassader og en masse forskellige organisationer.
Skatteankenævnet Råd og vejledning om hvordan man klager i skattesager.
Bødekatalog for færdselsforseelser Information om bødetakster for færdselsforseelser, f.eks. hastighedsovertrædelser, for stort akseltryk, promillekørsel, kørsel uden sikkerhedssele o.s.v.
Arbejdsdirektoratet Information regler inden for f.eks. dagpenge og mange andre arbejdsgiver-spørgsmål
Til sidens top

Organisationer:

AED Associated Equipment Distributors, brancheorganisation for amerikanske distributører af entrepenørmateriel. Udgiver nyheder om branchen på deres hjemmeside.
AEM American Equipment Manufacturers, brancheorganisation for amerikanske producenter af entrepenørmaskiner. Udgiver nyheder om branchen på deres hjemmeside.
Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger Brancheforeningen for de professionelle Skov/Have/park-forretninger i Danmark.
DM&E Landsforeningen af Danske Maskinstationer
Maskinleverandørerne Brancheforeningen for leverandører af entrepenørmaskiner og have-parkmaskiner, indeholder database til søgning på agenturholdere, maskintyper og maskinfabrikater inden for entrepenør, have og park.
MBR Maskinbranschens Riksförbund, den svenske maskinhandlerforening som også indeholder importører og fabrikanter.
H.A.G Tysk maskinhandlerorganisation
Til sidens top

Tilsyn og styrelser:

Arbejdstilsynet Se hvilke indsatsområder der arbejdes med, nyheder, find vejledninger.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nyheder, find oplysninger om selskaber.
Færdselsstyrelsen Nyt om færdselslovgivning, abonner f.eks. på nyheder via e-mail.
Forbrugerstyrelsen Find kendelser om f.eks. købelov og garanti.
Erhvervsfremmestyrelsen Find fakta om CE-mærkning eller tilskudsmuligheder og meget andet.
Oversigt over synssteder Oversigt over synssteder via Færdselsstyrelsens hjemmeside.
SKAT Oversigt over SKATs nummerplade afdeling
Til sidens top

Tilskudsordninger:

European Investment Fund (EIF) På opfordring fra Europa-Parlamentet har Europa-kommissionen og den Europæiske investeringsfond (EIF) indledt et samarbejde om at lette mindre og mellemstore virksomheders adgang til at opnå banklån til nye miljøinvesteringer.
Til sidens top

Standarder:

Dansk Standard (DS) Find f.eks. kravene til de forskellige liftkategorier, sælges som publikationer.
Demko Sikkerhedsprøvning af elektriske produkter.
IEC Standarder for elektrotekniske produkter
ISO ISO-standarder
Til sidens top

Sikkerhedsudstyr:

Arsima Find sikkerhedsudstyr til arbejdspladsen inklusive sikkerhedsmærkater (pictogrammer) af forskellig art
Til sidens top

Uddannelse:

Praktikpladsen Mødested for elever og praktiksteder på internettet.
Vidar Voksen- og efteruddannelse i Danmark
Til sidens top

Udstillinger:

Agromek Den årlige landbrugsudstilling i Herning.
LIB Maskinudstilling hvert andet år i Dronning Magrethe Hallerne i Fredericia.
Dyrskuer i Danmark En oversigt over dyrskuer der afholdes i Danmark.
Dansk messekalender Messekalender på danske der også indeholder udenlandske messer.
International messekalender International messekalender lavet i Tyskland. Indeholder rigtig mange messer.
International messekalender International messekalender lavet i Sverige. Portal til andre messekalendere verden rundt
Til sidens top

Registre og statistik

CVR Det centrale virksomhedsregister
DST Danmarks Statistik
Statistikbanken Find selv tal om f.eks. landbrug, det kan eksempelvis være udviklingen i antal ha. pr, bedrift fordelt på amterne.
Til sidens top