GENEREL KONTORUDDANNELSE

Reference

I henhold til bekendtgørelse om generel kontoruddannelse nr. 633 af 1. juli 1996 og ændringsbekendtgørelse nr. 593 af 9. juli 1997.

Målgruppe

Uddannelsens målgruppe er dem der søger ansættelse på kontor.

Uddannelsens opbygning (figur 1.)

 

 1. Praktikadgang

  Uddannelsen varer 4 år hvis man kommer med en folkeskolebaggrund. Grundlæggende skelner man mellem, om man vælger at begynde med skoleophold eller praktikophold. Ud af de 4 år er 55 uger skoleophold (Specialet generel kontor, markeret med rød på figur 1.).

 2. HG1 (1+3 modellen)

  Elever der har gennemført 1 år af HH eller, 2. skoleperiode i generel detailhandeluddannelse, generel engroshandeluddannelse eller den tidligere sammenlagte 1. og 2. skoleperiode i erhvervsuddannelserne inden for handels- og kontorområdet varer uddannelsen 3 år med en samlet skoleundervisning på 17 uger (Specialet generel kontor, markeret med rød på figur 1.) .

 3. HG2 (2+2 modellen)

  Elever der har gennemført 2. skoleperiode på 76 uger i detailhandeluddannelse med specialer, engroshandelsuddannelse med specialer, kontoruddannelse med specialer eller højere handelsekamen (HHX) kan gennemføre uddannelsen på 2 år, med en samlet skoleundervisning på 5 uger. (Specialet generel kontor, markeret med rød på figur 1.).

 4. HHX

  Samme uddannelseslængde som for HG2.

 5. HTX, studentereksamen eller HF

  Elever der har bestået HTX, studentereksamen eller HF kan tage uddannelsen på 2 år og 18 uger. Der indgår samlet 23 uger skoleundervisning. (Specialet generel kontor, markeret med rød på figur 1.).

Specialer

Som det fremgår af figur 1. eksisterer der forskellige specialer. Valg af speciale vil have indflydelse på antallet af skoleuger. Generel kontoruddannelse er det korteste speciale med kun 5 uger, mens Administration med IT er helt oppe på 15 uger.

Undervisningens teoretiske del

Foregår på en handelsskole.

Transport og ophold

I henholdt til de gældende regler for refusion af transportomkostninger samt regler om skolehjem. Se afsnit 11.0. i DM Arbejdsgivermappe.

Uddannelsesaftaler

Rekvireres på handelsskolerne.

Prøvetid

Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder mellem eleven og virksomheden. Evt. skoleperioder regnes ikke med i prøvetiden. Uddannelsesaftalen kan ophæves uden varsel og begrundelse af begge parter inden for de 3 måneder. Lønrefusion for elever under skoleophold: Se afsnit 11.0. i DM Arbejdgivermappe.

Befordringstilskud

Befordringstilskudet i forbindelse med skoleophold er 80% af de af AER godkendte befordringsudgifter. Se i øvrigt afsnit 11.0. Skolen fremsender en blanket til virksomheden efter hvert skoleophold.

Yderligere oplysninger

 1. Kontakt en handelsskole
 2. Se i "Bekendtgørelse om generel kontoruddannelse" nr. 633 af 1. juli 1996 og "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om generel kontoruddannelse" nr. 593 af 9. juli 1997". Begge dele kan findes hos www.retsinfo.dk . Søg efter hhv. bekendtgørelse og ændringsbekendtgørelse. Ministerium er undervisningsministeriet.
 3. Kontakt HK
 4. Kontakt DM