Overenskomstorientering Kolding

Start dato21. marts 2011 09:30
Slut dato21. marts 2011 15:30
Ansøgnings frist11. marts 2011
StedKolding

Invitation til DM-Arbejdsgiver

Informationsmøder vedr. nye overenskomster m.m. Som tidligere informeret afholder DM-Arbejdsgiverforening og SALA in-formationsmøder, omkring vores nye overenskomster og generelle ar-bejdsmarkedsforhold.

Baggrund:

Med baggrund i at Dansk Maskinhandlerforening har afsluttet forhandlin-gerne omkring en ny toårig overenskomst på vores områder og der er fortaget en lang række ændringer og nye tiltag/aftaler på mange områder i overenskomsten. Der afholdes 3 informationsmøder i henholdsvis Kol-ding, Rebild og København.

Formål/målgruppe:

Efter kurset vil deltagerne have et godt kendskab og indsigt i en lang ræk-ke forhold omkring overenskomster, regler/love og pension, som vores virksomheder skal arbejde med de kommende 2 år.

Alle medlemmer er meget velkomne, kurset henvender sig primært til medarbejdere, som i deres daglige funktion arbejder med løn og persona-leforhold.

Kurset er gratis for DM-A medlemmer og deres medarbejdere.

Steder/dato

Mandag den 21. marts 2011 Sekretariatet i Kolding

Mandag den 28. marts 2011 SALA - Axelborg i København (5 min. gang fra hovedbanegården)

Mandag den 4. april 2011 Hotel Comwell Rebild Bakker (ved Ålborg)

Tid: Kl. 9.30 - ca.15.30 (alle dage)

På møderne vil du møde kundechef Birthe Houkjær fra PensionDanmark, advokat Birgitte Dember og advokat Hanne Lindberg Greisen fra SALA samt Michael Husfeldt fra Dansk Maskinhandlerforening.

Tilmelding til sekretariatet helle@danskmaskinhandel.dk