Brugtmoms informationsmøde

Start dato30. marts 2011 09:30
Slut dato30. marts 2011 13:00
Ansøgnings frist21. marts 2011
StedKolding

Informationsmøde om brugtmoms- med specielt fokus på salg til momsfrie institutioner

Med baggrund i SKAT's fokus og kontrol i beregning af brugtmoms og flere aktuelle sager i vores branche, har sekretariatet sammen med bestyrelsen besluttet at indkalde vore medlemsvirksomheder til et informationsmøde sammen med SKAT vedr. salg til ikke momsregistrerede virk-somhed/organisationer.

For mange af vore medlemsvirksomheder er det specielt omkring nysalg til boligselskaber og andre institutioner, hvor der tages brugte enheder i bytte.

Målgruppen er især administrations-, økonomi- og salgsmedarbejdere, der er beskæftiget med håndtering af salg til disse virksomheder /organisationer.

Informationsmødet handler primært om følgende forhold:

 Alt salg til kunder, herunder erhvervsdrivende, institutioner, bolig-selskaber samt private, skal pålægges 25 % moms.

 Tages der en vare i bytte, skal man sikre sig, at kunden man hand-ler med, er momspligtig af den i byttetagne vare. Hvis dette er til-fældet behandles købet som et almindeligt køb.

 Er kunden derimod ikke momspligtig af den i byttetagne vare (f.eks. boligselskaber og private) er handlen omfattet af reglerne om "brugt moms".

Vi antager at mange medlemsvirksomheder af uvidenhed ikke fortager den korrekte beregning, som senere kan have betydelig økonomiske kon-sekvenser for virksomheden

Tilmelding til sekretariatet. helle@danskmaskinhandel.dk