2019

Uddannelsesorientering nr. 1 - maj 2019
- Nye kurser oprettet hos Erhvervsskolerne Aars
- Situationsbestemt ledelse

Bilag:
Situationsbestemt ledelse fra Contra